Etiopie

Pomoc lidem zasaženým suchem v regionu Somali

Kdy

2023

Co

Poskytneme přímou humanitární pomoc vnitřně vysídleným lidem zasaženým extrémním suchem.

Kde

Etiopie, region Somali

Proč pomáháme právě v Etiopii

Na Etiopii drtivě dopadá dlouhodobé extrémní sucho, které devastuje zdroje obživy převážně pastevecky zaměřeného obyvatelstva. V oblasti nepršelo již několik let. Rapidně narůstá počet vnitřně vysídlených lidí, kteří opouští své domovy ve snaze o přežití. Téměř 12 milionů lidí trpí nedostatkem potravin a 8,6 milionu lidí potřebuje humanitární pomoc s přístupem k vodě, sanitaci a hygieně. Nedostupnost potravin ještě zhoršily důsledky celosvětově vysokých cen potravin a paliv, zamoření sarančaty a další vlivy. Dlouhotrvající sucho je také příčinou řady zdravotních obtíží souvisejících s podvýživou. Protože zdroje určené na humanitární odezvu jsou stále nedostačující, v regionu hrozí reálné riziko hladomoru.

Komu a jak pomůžeme

V rámci regionu Somali se zaměříme na oblast Mustahil, kde budeme pomáhat celkem 600 domácností (3600 osobám) zasaženým suchem, zejména z řad vnitřně vysídlených. Mezi nejohroženější skupiny populace patří ženy, děti, starší lidé a chronicky nemocní. Prioritou je zejména poskytnout jim základní potřeby (potraviny, přístup k vodě i hygienickým potřebám), zajistit ženám a dívkám bezpečnost a důstojnost a v neposlední řadě i zamezit šíření chorob.

Co chystáme

  • poskytneme primárně ženám hotovost na zajištění základních potřeb dle vlastního uvážení, specificky zmiňujeme ženy, protože předpokládáme, že ženy budou peníze používat zodpovědně a k zamýšleným účelům
  • zajistíme přístup k pitné vodě – obnovíme existující vodní zdroje, zajistíme cisterny s vodou, poskytneme tablety pro čištění vody
  • poskytneme ženám a dívkám menstruační potřeby, jejichž distribuce bude probíhat diskrétně s ohledem na to, že menstruace je v místní společnosti stále velkým tabu a o to ranitelnější místní ženy a dívky jsou
  • proškolíme místní terénní pracovníky a pracovnice ADRA v prevenci násilí na ženách (jak ho rozeznat, nahlašovat, řešit) a zahájíme osvětovou kampaň v uprchlickém táboře
  • budeme distribuovat hygienické a další základní potřeby (ložní prádlo, ručníky, hrnce atd.)
  • ve spolupráci s místním zdravotnickým personálem provedeme osvětu v oblasti prevence šíření chorob

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 192. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít