Více než 20 milionů lidí v Africkém rohu čelí riziku hladomoru. Už řadu let oblast sužuje extrémní sucho, kvůli kterému nemají místní obyvatelé dostatek vody a jídla pro sebe ani pro dobytek, který je pro ně hlavním zdrojem obživy. Hladomor v Africe se stává čím dál pravděpodobnějším scénářem. ADRA proto vypsala veřejnou sbírku na pomoc lidem, kteří jsou nedostatkem vody a potravy ohroženi nejvíce. V Etiopii jsme s pomocí již začali, zaměřujeme se na obnovení existujících vodních zdrojů a zajištění pitné vody pro lidi, kteří kvůli suchu museli opustit své domovy. Situaci na místě, problémy, které s sebou extrémní sucho přináší i to, jak mohou vaše dary konkrétně pomoci, v rozhovoru popisují Zbyněk Wojkowski, bývalý vedoucí Oddělení zahraničních projektů ADRA a Jiří Močidlan, projektový a finanční manažer.

Pomozte lidem v Africe ohroženým hladomorem

Extrémní sucho v zemích Afrického rohu ohrožuje miliony lidí. Velkou část z nich tvoří děti. Pomozte i vy předejít hladomoru v Africe.

Proč je sucho zvlášť pro tuto oblast tak závažným problémem?

Jedná se již o několikáté období sucha přesně v době, kdy bylo naopak očekáváno období dešťů. To je základním kamenem pro fungování tamějšího zemědělství, které zaměstnává často i více než 80 % populace. Především ve venkovských oblastech Somálska, Etiopie a Keni se velká část lidí živí jako pastevci a jejich obživa je tedy přímo závislá na stavu dobytka (počet, zdravotní stav, apod.) Aby byl ovšem dobytek schopen obživu přinášet, je potřeba zajistit dostatek vody a krmiva, což lze jen těžko v případě dlouhotrvajícího sucha. Lidé se tedy ocitají v začarovaném kruhu.

Jak dlouho už sucho trvá?

Sucho trápí země v oblasti Afrického rohu dlouhodobě, extrémní sucho pak trvá zhruba od října roku 2020. Předpověď na následující měsíce nenabízí pozitivní vyhlídky a kýžené vodní srážky se opět nedostaví. To je v zemědělsky orientovaných státech katastrofický scénář, který ohrožuje úplně všechny.

Poznámka: V některých oblastech Afrického rohu, například v Somálsku, začalo pršet v jarních měsících 2023, zdaleka však ne v celé oblasti. Na dlouhodobé situaci bohužel jednorázové srážky nic nemění, v Etiopii, na kterou se zaměřujeme, zůstává situace nadále kritická.

Žiji se svou dospělou dcerou, synem a třemi vnoučaty. Můj manžel zemřel před 12 lety. To on mě kdysi naučil hospodařit. Sázeli jsme hrách, fazole a kukuřici. Nyní nemám naději, že bych v této sezóně mohla zasadit. Už dva roky nepršelo. Za vodu musím platit, pět šilinků za každý kanystr. Vodu používám jen na vaření a napájení dobytka. Mám pět koz, měla jsem 2 krávy. V únoru uhynuly kvůli nedostatku potravy. Krávy mi pomáhaly orat velká pole. To je také další důvod, proč jsem ještě nezasadila. Jsem příliš slabá na to, abych to dělala ručně.
– Regina, Keňa

Proč je pomoc v Africkém rohu potřeba právě teď?

Protože právě teď je hladomor v Africe velmi reálné riziko a pravděpodobný scénář. Aktuálně tomuto riziku čelí více než 20 milionů lidí. A například v Etiopii je populace velmi mladá, více než 50 % spadá do věkové skupiny do 20 let. Velké procento případných obětí tedy budou primárně děti. Ty jsou nejvíce náchylné na nemoci spojené s podvýživou (průjmy apod.), a i pokud jim nepodlehnou, bude mít podvýživa negativní dopad na jejich vývoj.

ADRA na pomoc lidem ohroženým hladomorem v Africe vypsala veřejnou sbírku. Jak  a komu konkrétně pomáhají peníze dárců a dárkyň?

Pomáhají lidem zasaženým suchem, kteří již přišli nebo jim hrozí, že přijdou o svůj dobytek, a tedy i zdroj obživy. Přednost dostávají ti nejzranitelnější, matky samoživitelky, lidé se zdravotním postižením, staří lidé. Díky prostředkům získaným ve sbírce, ale i z dalších zdrojů zajišťujeme přístup k vodě pro lidi zasažené suchem i jejich dobytek. Dále pak distribuujeme desinfekční tablety do vody, abychom zajistili její nezávadnost, a mýdlo, abychom předešli šíření nemocí. Zajistíme veterinární péči pro dobytek a pokud to bude potřeba, i přímou potravinovou pomoc pro lidi a krmivo pro dobytek.

Kde přesně ADRA působí a jak se k lidem pomoc dostane?

Pomáháme v regionu Somali v Etiopii, který sousedí se Somálskem a v Etiopii je suchem nejvíce postižený. ADRA má v Etiopii již řadu let své zastoupení a pomoc budou organizovat a distribuovat místní etiopští kolegové ve spolupráci s místními úřady.

Pomáhejte s námi

Díky vašim finančním darům zajistíme především přístup k vodě. Obstaráme potraviny pro obyvatele a veterinární péči a krmivo pro hospodářská zvířata, která v důsledku sucha hynou.