Bosna a Hercegovina

Úsměv pro všechny

Kdy

2019 - 2020

Co

Poskytneme psychosociální pomoc a posílíme pracovní schopnosti migrantů.

Kde

Bosna a Hercegovina, Sarajevo

Proč pomáháme právě v Bosně

ADRA působí v Bosně a Hercegovině již od 1992, kdy v oblasti probíhala válka za nezávislost. V současné době zemi silně ovlivňuje probíhající migrační krize a rostoucí počet migrantů v zemi. Podle oficiální zprávy Organizace spojených národů vstoupilo do země od ledna roku 2018 do dubna 2019 více než 30 000 migrantů a čísla se nadále zvyšují. Jedná se o značný nárůst oproti roku 2017, kdy do Bosny a Hercegoviny přišlo přibližně 1100 migrantů. Úřady nejsou na takové množství příchozích připravené, a proto v táborech často chybí jakákoli jiná podpora, než jsou základní potřeby (přístřeší, hygienická zařízení a přísun jídla).

Komu a jak pomůžeme

Náš projekt „Úsměv pro všechny“ se soustředí na migranty v táboře Ušivak, který se nachází poblíž hlavního města Sarajevo. Tábor je spravován Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM). Ačkoli je tábor určen primárně pro svobodné (a většinou mladé) migranty, nachází se v něm i rodiny s dětmi a další zranitelné skupiny. Kapacita zařízení je určena pro 800 lidí, v táboře se ale pravidelně nachází až o 450 osob víc. Z těchto důvodů se IOM snaží v současnosti zvýšit kapacitu tábora.

Cílovou skupinou pro tento projekt jsou svobodní migranti ve věku 25–60 let, kteří představují největší skupinu žijící v táboře. Tito muži se často nacházejí bez jakéhokoli uplatnění a tak většina z nich tráví své dny bezcílnými toulkami po táboře a čeká na jakoukoli změnu své situace.

Cílem našeho projektu je motivovat tyto mladé muže k uplatnění svých dovedností a připravit je tak do budoucnosti na pracovní nároky jejich budoucích zaměstnavatelů. Toho chceme dosáhnout skrze tři hlavní oblasti:

  • vzdělávací kurzy (základy Microsoft Office; základy programování v Javě; znalost psaní životopisů a motivačních dopisů; jazykové kurzy);
  • workshopy zaměřené na zvýšení psychické odolnosti a zvládání stresu;
  • postavení skleníku na produkci zeleniny.

Abychom mohli tyto aktivity uskutečnit, chceme v táboře umístit mobilní kontejner o velikosti 30 m2, který bude obsahovat 10 notebooků, židle, stoly, tabuli, internetové připojení a další potřebné vybavení k jednotlivým kurzům. Zařízení bude pro migranty k dispozici denně v pracovních hodinách, a to v rámci školení, ale i ve volném čase k četbě dostupných knih a periodik.

Výhody tohoto projektu budou plynout i pro další skupiny žijící v táboře, které budou moci využívat dobíjecí zařízení, stůl na stolní tenis nebo jíst zeleninu z nově postaveného skleníku.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt „Úsměv pro všechny“ je realizován ve spolupráci s partnery ADRA Bosna a Hercegovina a ADRA International a je financován z darů od českých a zahraničních soukromých dárců.

Zavřít