Bosna a Hercegovina se v posledních letech snaží vypořádat s nebývalým nárůstem počtu migrantů. Prohlédněte si fotoreportáž z tábora Ušivak, kde probíhá náš projekt zaměřený na vzdělávání a psychosociální pomoc pro lidi, kteří přišli do Evropy začít nový život a nachází často jen další beznaděj.

Od ledna 2018 do dubna 2019 vstoupilo do země více než 30 000 migrantů a ačkoli hlavní migrační vlna již pominula, čísla se i nadále zvyšují. Úřady nejsou na takové množství příchozích připravené, a proto v táborech často chybí jakákoli jiná podpora, než jsou základní potřeby (přístřeší, hygienická zařízení a přísun jídla).

Kapacita tábora Ušivak je určena pro 800 lidí, pravidelně se v něm ale nachází až o 450 osob víc. Téměř denně zde vidíte dlouhé fronty lidí čekajících na registraci do tábora.

Projekt Úsměv pro všechny

Náš projekt se zaměřuje na svobodné migranty ve věku 25–60 let, kteří představují největší skupinu žijící v táboře Ušivak, přitom však chybí jakékoli programy zaměřené na využití jejich dovedností, vzdělávání nebo psychosociální podporu. Tito muži se často nacházejí bez jakéhokoli uplatnění, a tak většina z nich tráví své dny bezcílnými toulkami po táboře a čeká na jakoukoli změnu své situace.

Připravujeme proto nejrůznější aktivity, od vzdělávacích kurzů (základy Microsoft Office; základy programování v Javě; znalost psaní životopisů a motivačních dopisů; jazykové kurzy) přes workshopy zaměřené na zvýšení psychické odolnosti a zvládání stresu až po postavení skleníku na produkci zeleniny.

Ačkoli je tábor určen primárně pro svobodné (a většinou mladé) migranty, nachází se v něm i rodiny s dětmi a další zranitelné skupiny. Výhody tohoto projektu budou plynout i jim, protože budou moci například využívat vybavení nové vybudovaného mobilního kontejneru. Ten bude sloužit jako prostor pro školení i trávení volného času a bude obsahovat notebooky, židle, stoly, tabuli, ping-pongový stůl, internetové připojení a další potřebné vybavení k jednotlivým kurzům. Zařízení bude k dispozici denně v pracovních hodinách, a to v rámci školení, ale i ve volném čadraase k četbě dostupných knih a periodik.

Na projektu „Úsměv pro všechny“ spolupracujeme s partnery ADRA Bosna a Hercegovina a ADRA International a je financován z darů od českých a zahraničních soukromých dárců.