Od vypuknutí evropské uprchlické krize je Srbsko součástí tzv. Západo-balkánské cesty, kterou od roku 2015 do roku 2016 prošlo přes 950 000 uprchlíků. Srbsko je tranzitní zemí, což znamená, že většina uprchlíků zde zůstane pár dní až týdnů a poté pokračuje dále, zejména do Chorvatska nebo Maďarska. Nyní zůstává v Srbsku 2 997 uprchlíků, z nichž 261 jsou děti bez doprovodu. Děti, kterým nebyl uznán azyl, nemohou využívat bezplatné základní vzdělání, nejsou schopny se integrovat a jsou nejohroženější skupinou, snadným terčem násilí nebo obchodování s lidmi.

ADRA už od roku 2016 v oblasti působí a podporuje vzdělání v krizových situacích pro děti bez doprovodu. ADRA dětem zajišťuje dopravu do školy a také asistenci tlumočníků či psychologů. V první polovině roku 2018 tak pomohla 107 dětem navštěvovat školu. V roce 2017 ADRA založila Komunitní centrum, které dětem a mládeži poskytuje podporu v učení (např. pomáhá s domácími úkoly), ale také nabízí řadu volnočasových aktivit a workshopů, které je integrují v lokální komunitě a motivují je chodit pravidelně do školy.

Tento školní rok se ADRA, v úzké spolupráci se srbskými i mezinárodními organizacemi, zaměří na 100 dětí bez doprovodu, kterým zajistí přístup ke vzdělání. Dětem bude zajištěna doprava do základních a středních škol a také Komunitního centra, kde se budou moci zapojit do různých volnočasových aktivit. V Komunitním centru se také seznámí s dalšími dětmi, jak z uprchlického tábora, tak z místní komunity, což jim pomůže v sociální integraci. Děti tak budou lépe vybaveny na svou budoucnost, jak vědomostmi, tak i sociálními schopnostmi.