Supervize a podpora

supervize

Výcvik v supervizi: “NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ” (430 hodin výcviku – dosud). Přístup zaměřený na řešení (solution-focused approach) patří mezi postmoderní (systemické) přístupy. Je uznáván jako svébytný přístup s vlastními mezinárodními asociacemi, systémem akreditací a specifickou metodikou supervize a koučování.

Nabídka supervize: individuální případová supervize, individuální supervize řízení, skupinová případová supervize, týmová případová supervize, týmová supervize, týmová supervize řízení.

Metodická podpora

Akreditovaný výcvik v metodě “PODPORA POZITIVNÍHO CHOVÁNÍ” (Positive Behaviour Support – PBS). Jedná se o aplikovaný vědecký přístup, který využívá metody a techniky k rozšíření repertoáru chování jedince a systémové změny k úpravě okolního prostředí člověka tak, aby se zvýšila kvalita života a aby se minimalizovalo problémové chování (pod supervizí Briana Mc Donalda, R.N.I.D., M.A., Irsko)

Nabídka metodické podpory zaměřené na změnu chování náročného na péči u osob s poruchou autistického spektra (PAS)

Petr Adamus

Speciální pedagog – poradenská, konzultační, lektorská, supervizní činnost a metodická podpora
+420 739 838 186
petr.adamus@adra.cz