Jaké byly nejdůležitější události roku 2022 z pohledu humanitární organizace? Kde všude ADRA pomáhala a kolika lidem? Kolik peněz se podařilo vybrat na pomoc lidem v nouzi a jak jsme je použili? Každoročně vydáváme výroční zprávu, ve které všechny tyto informace shrnujeme a dnes bychom vám ji chtěli ve zkratce představit. Pojďte se s námi ohlédnout za náročným rokem 2022 a za tím, co vše se díky podpoře vás, našich dárců a dárkyň, podařilo.

30 let od založení české pobočky ADRA

Rok 2022 byl pro nás rokem jubilejním. Oslavili jsme 30 let od založení naší české pobočky. Od spontánních začátků motivovaných potřebou podílet se na záchraně lidí v ohrožení především na jihu Evropy během balkánského konfliktu se ADRA stala uznávanou organizací poskytující pomoc nejen při katastrofách či v rámci rozvojových projektů v zahraničí, ale rozvinula také velmi výrazně domácí aktivity spojené především s dobrovolnictvím. Oslavy našich kulatin byly příležitostí k setkání s osobnostmi, bez kterých by ADRA nebyla jednou z největších humanitárních a rozvojových organizací v Česku, a příležitostí k ohlédnutí za vykonanou prací, významnými milníky a v neposlední řadě za příběhy lidí, kterým jsme společně pomohli.

ADRA je synonymem nevládní neziskové organizace, která by mohla být příkladem mnohým ostatním.
– Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR

Pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině

Třicátý rok našeho fungování se žel nesl ve znamení války. Lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině mohla ADRA velmi rychle pomoci díky našim štědrým dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům. Jen za rok 2022 jste na sbírku SOS ADRA Ukrajina přispěli neuvěřitelných 115 335 597 Kč. V této bezprecedentní situaci jsme mohli poskytnout podporu lidem, kteří zůstali v sužované zemi i těm, kteří odešli hledat bezpečí za její hranice. Pomoc v souvislosti s válkou zasáhla do činnosti všech našich oddělení a byla velkou výzvou. Na Ukrajinu jsme dováželi nejnutnější potřeby a potraviny, evakuovali lidi do bezpečí, obnovovali zničené domy a poskytovali finanční pomoc těm, kteří přišli o všechno. Pomáhali jsme lidem překonat náročné zimní období, zajišťovali jsme přístup k pitné vodě teplu, elektrické energii a mnoho dalšího. V Česku jsme díky našim dobrovolnickým centrům ADRA pomohli tisícům příchozích s integrací v novém prostředí.

pomoc v číslech

1 000

tun humanitární pomoci vypraveno na Ukrajinu

15 000

osob evakuovaných do bezpečí

11 000

vnitřně vysídlených od nás získalo finanční pomoc

9 000

uprchlíků v ČR zapojených do integračních aktivit

Vážíme si toho, že navzdory náročné ekonomické situaci, ve které se česká společnost nachází, zůstala mezi lidmi obrovská míra ochoty pomáhat druhým nejen na Ukrajině, ale také v České republice i v jiných zemích světa. Objem darů byl v loňském roce rekordní. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Dobrovolnická centra

I činnost našich dobrovolnických center výrazně ovlivnila válka na Ukrajině. V rámci okamžité pomoci příchozím jsme působili na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU) v 6 městech České republiky. Naši dobrovolníci a dobrovolnice pomáhali s navigací a orientací, vydáváním materiální pomoci, úklidem a dalšími činnostmi. V Ostravě ADRA poskytovala i krizové intervence a psychosociální pomoc. Po překonání migrační vlny jsme se zaměřili na organizaci jednorázových i dlouhodobých aktivit, které by dětem i dospělým usnadnily proces začleňování do české společnosti. Kromě napomáhání k finanční soběstačnosti skrze nabídky pracovních příležitostí přímo pro organizaci ADRA jsme pořádali výlety, dětské tábory a jiná neformální setkávání. Pod vedením proškolených lektorů jsme také vedli jazykové kurzy češtiny a návazná konverzační setkávání s ADRA dobrovolníky a dobrovolnicemi.

Když jsme na jaře přijeli do Česka, byli jsme přivítáni s vřelostí a péčí. Proto jsem se začala učit česky. Nejen z praktických důvodů, ale i na důkaz respektu a vděčnosti této zemi a lidem, kteří nás během těchto dlouhých měsíců podporovali.
– Tatiana, účastnice jazykového kurzu

Po celý rok se přitom ale naše centra věnovala i činnosti spojené s koordinací dobrovolnic a dobrovolníků, provozem charitativních obchodů a dalším stálým aktivitám. Nadále jsme rozvíjeli dobrovolnické programy v domovech seniorů, v nemocničních zařízeních, dětských domovech i domovech pro osoby se zdravotním postižením. Velké úsilí jsme v roce 2022 věnovali rozvoji programu dobrovolnictví v domácnostech, který má pozitivní ohlas jak u dobrovolníků, tak u klientů, a napomáhá v budování ještě užšího vztahu mezi nimi.

Dobrovolnictví v číslech

4 632

dobrovolnic a dobrovolníků

1 798

z nich zapojených do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

6 591

navštívených klientů a klientek

104 326

dobrovolnických hodin celkem

Oddělení vzdělávání

Již 17. rokem otevíráme globální témata na všech stupních českého vzdělávacího systému – od mateřských po vysoké školy. V uplynulém období jsme ve spolupráci s pedagogy zpracovali novou Metodickou příručku pro výuku o globálních souvislostech. Zorganizovali jsme další ročník Komiksové soutěže a vypsali jsme i speciální kolo věnované válce na Ukrajině. Podařilo se také dokončit a zpřístupnit projekt Země k světu. I Oddělení vzdělávání se zapojilo do pomoci lidem zasaženým válkou a začalo vydávat časopis Slovíčko pro děti s odlišným mateřským jazykem, který si klade za cíl podpořit a zlepšit adaptaci nejen ukrajinských žáků v prostředí školy, ale i mimo ni.

zahraniční projekty

Ačkoli dění na Ukrajině nám ukrojilo pořádný kus času, pokračovali jsme i v pomoci, které se běžně věnujeme. V roce 2022 jsme v zahraničí realizovali humanitární pomoc v celkovém objemu přes 198 milionů Kč. Na rozvojové projekty putovalo přes 33 milionů Kč. Pomohli jsme více než 376 tisícům lidem v 12 zemích světa. Poskytovali jsme okamžitou pomoc v reakci na humanitární krize a představovali udržitelná řešení pro rozvoj komunit. Stavěli jsme studny i rybníky, opravovali školy a vzdělávali vyučující, pomáhali se zakládáním zahrad a učili hospodařit s minimem vody a mnoho dalšího.

Banglakids, Čalantika a Itibo

Pokračovali jsme i v našich dlouhodobých projektech na podporu vzdělávání v Bangladéšizdravotní péče v Keni. V rámci BanglaKids jsme podpořili studium 1 263 dětí, z toho 187 sirotků a 112 vysokoškoláků. Na podporu vzdělávání dětí v Bangladéši ve slumu Čalantika úspěšně proběhla kampaň „Expedice Ganga“ s olympionikem Vavřincem Hradilkem. V našem zdravotnickém zařízení v Itibu v Keni se loni podařilo obnovit výjezdy českých lékařů a mediků, které byly přerušeny kvůli pandemii COVID-19. Za uplynulý rok jsme ve středisku ošetřili 12 000 pacientů a pacientek.

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé