Zaměstnanci regionálního pracoviště České správy sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj se rozhodli podpořit dobrovolníky v Ostravě formou „stravenkové sbírky“. Tu vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky s cílem upozornit na význam dobrovolnictví, vyjádřit solidaritu těm, kteří nezištně pomáhají, a alespoň symbolicky je tímto způsobem ocenit.

Zaměstnanci regionálního pracoviště ČSSZ vybrali 290 ks stravenek a darovali je Dobrovolnickému centru ADRA Ostrava. To využije tento hezký dárek jako odměnu pro dobrovolníky, kteří dlouhodobě pomáhají dětem, seniorům, nemocným či lidem se zdravotním postižením. Nezištně jim věnují to nejcennější – svůj volný čas, zkušenosti a kus sebe.

V době covidu někteří dobrovolníci pomáhají i v domovech pro seniory a v různých zařízeních sociálních služeb, kde je momentálně jejich služba nejvíce potřebná. Dobrovolníci však pomáhají i na dálku – telefonují seniorům, píšou jim dopisy, posílají pohlednice a balíčky. Dobrovolníci z řad studentů připravují různé křížovky, doplňovačky, rébusy, aby se senioři alespoň nějak zabavili v době, která je pro ně z důvodu sociální izolace velice psychicky náročná.