V úterý 18. 9. 2012 jsme měli možnost prožít kreativní odpoledne na zahradě Stacionáře Třebovice. Akce se zúčastnila desítka uživatelů a spolu s našimi dobrovolníky malovali na vázičky, svícny, stojánky na ubrousky, trička a další výrobky.

Počasí bylo nádherné a atmosféra veselá. Výrobky, které vznikly během této akce, budou určeny k prodeji na některé z naší charitativní burze.

Jsou originální a výtěžek z jejich prodeje půjde na podporu dobrovolnictví ve stacionáři Třebovice. 

Tímto děkujeme všech zúčastněným a nabízíme malou ochutnávku fotografií.