Děkujeme všem, kteří 29. 5. 2013 přispěli studentům do kasiček ADRA a pomohli nám tak vybrat sumu 20 591 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na podporu a rozvoj nových programů v Ostravě, které od letošního roku centrum zahájilo – Dobrovolníci u seniorů v domácnosti a Dobrovolníci v pěstounských rodinách.

Moc děkujeme studentům Biskupského gymnázia, Gymnázia Ostrava – Zábřeh a Gymnázia Olgy Havlové za pomoc při sbírce. Dík patří také našemu sponzorovi X Laser Game za cenu pro nejlepší sběrače a tou je hra v nové aréně X Laser Game v centru Ostravy (www.xlasergame.cz ).