V sobotu 25.5.2013 se vOstravě-Radvanicích sešlo téměř 50 pacientů Léčebny dlouhodobě nemocných a uživatelů Domu sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava ve zdejší společenské místnosti, aby shlédli vystoupení folklórního souboru Morava.

Organizace příjemně stráveného odpoledne proběhla ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava. Ošetřující personál společně s dobrovolníky,kteří pravidelně do Městské nemocnice docházejí, zvládli bez problémů přepravit seniory z jednotlivých podlaží do společenské místnosti.

Folklórní soubor Morava, který má v Ostravě dlouholetou tradici, vystoupil se známými i méně známými lidovými písněmi z oblasti Lašska a Valašska, jako např. A já su synek z Polanky či Zrálojabkozrálo. Pulčínský čardáš,Starouherskáa jiné tance umocnily svou živostí zážitek z vystoupení.

Na závěr si pak všichni přítomní mohli společně se souborem zazpívat známou lidovou píseň Beskyde, Beskyde.

Vystoupení souboru se pacientům Léčebny dlouhodobě nemocných a uživatelům Domu sociálních služeb moc líbilo, což bylo patrné z  množství zpívajících seniorů a jejich úsměvů na tvářích.

Toto představení bylo vítaným zpestřením pobytu pacientů a uživatelů v Městské nemocnici Ostrava.

 

Mgr. Jana Zádrapová

Koordinátor pro dobrovolnictví v MNO