Vernisáž výstavy velkoformátových fotografií Daniela Kašpara s tematikou dobrovolnictví proběhla v pondělí 7. 1. 2019 ve 14:00 za přítomnosti vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Ing. Dagmar Hoferkové, která říká: „Velmi si vážíme více než 3000 dobrovolníků, občanů města Ostravy, kteří v uplynulých 10 letech prostřednictvím ADRY navštěvovali někoho osamělého, nemocného, rozdali nepočítaně úsměvů a chvil sdílení radosti i obtíží. Výstava fotografií některých z těchto dobrovolníků je formou poděkování za čas, který dobrovolníci nezištně věnují druhým.“

Vernisáže se zúčastnili zástupci dobrovolníků, zřizovatele ADRA ČR, kontaktních osob i vedení přijímajících organizací, zástupci Magistrátu města Ostravy i dalších dárců.

 

Děkujeme fotografovi Danielu Kašparovi za dobrovolnické pořízení uměleckých fotografií, Dobrovolnickému centru ADRA Brno a Renátě Chlebkové za realizaci výstavy, Českomoravské nemovitostní, hlavnímu sponzoru výstavy, firmě Legraf za tisk a Kateřině Moravcové za výborné domácí občerstvení při vernisáži.

 

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava bylo otevřeno 22. 1. 2009. Jeho posláním je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomoci, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Za 10 let působení v Ostravě Dobrovolnické centrum ADRA navázalo spolupráci se všemi ostravskými nemocnicemi, s 13 domovy pro seniory, třemi organizacemi podporujícími lidi se zdravotním postižením, Mobilním hospicem Ondrášek a Dětským centrem Domeček. Dobrovolníci také navštěvují seniory v Bílovecké nemocnici, osamělé seniory žijící dosud ve vlastních domácnostech a děti v pěstounských rodinách. V rámci mezigeneračního dobrovolnictví navštěvují děti z vybraných mateřských škol a středních škol seniory, aby pro ně připravily program, rozptýlily je a sami si setkáními se starými lidmi rozšířily obzory.

 

V roce 2018 Dobrovolnické centrum ADRA vyslalo k potřebným lidem 560 dobrovolníků, kteří byli pečlivě vybráni, proškoleni, pojištěni a dostává se jim dlouhodobé podpory. Dobrovolnictví umožňuje zájemcům smysluplně využít volný čas, získat neocenitelné zkušenosti, navázat nová přátelství a stát se mostem k lidem, kteří se cítí sami. Zájemce o tuto činnost vítají v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava každou první středu v měsíci mezi 10. a 17. hodinou, a to v sídle centra na Jiráskově náměstí 4 v Moravské Ostravě.