V úterý 2. 6. a ve středu 3. 6. se uskuteční tradiční veřejná sbírka na podporu dobrovolnického centra ADRA v Ostravě s názvem „Pomáhám, zn, rád“. V ulicích města budou k vidění dvojice dobrovolníků v modrých tričkách s logem ADRA, kterým bude možno přispět libovolnou částknou do pokladničky a tím podpořit rozvoj dobrovolnických programů u opuštěných a nemocných seniorů a dětí žíjích ve zdravotních a socálních zařízeních v Ostravě.

Díky podpoře drobných dárců budeme moci získat, vyškolit, odborně vést a podporovat v činnosti další dobrovolníky, kteří pomohou potřebným obyvatelům Ostravy.

Děkujeme všem dárcům a těšíme se na setkání v ulicích města.