V pátek 26. 6. 2015 dorazily do Ostravy-Radvanic studentky Gymnázia Ostrava-Zábřeh, aby více než třiceti pacientům z Léčebny dlouhodobě nemocných a uživatelům Domu sociálních služeb ve zdejší společenské místnosti zpříjemnily dopoledne. 

Nejdříve za doprovodu kytary zazpívaly známé i méně známé písničky. Po hudebním vystoupení přišla na řadu společenská hra Bingo, do které se všichni s elánem zapojili. Dále se přítomní dozvěděli něco ze zeměpisu, konkrétně o Francii. Studentky formou prezentace fotografií a povídání představily tuto krásnou zemi. Závěrem setkání si zase všichni společně zazpívali písničky na přání.

Děkujeme Mgr. Bartoňkové a jejím studentkám za moc pěkně připravený program a Dobrovolnickému centrum ADRA Ostrava za zprostředkování této akce. 

Mgr. Jana Zádrapová

koordinátorka pro dobrovolnickou činnost v MNO