Jako poděkování pro dobrovolníky, kterých si velmi vážíme, jsme ve spolupráci s Vítkovickou nemocnicí uspořádali ve středu 9.3.2016 školení první pomoci, které probíhalo ve Vítkovické nemocnici pod vedením MUDr. Tomáše Skýby.

Během školení si dobrovolníci vyslechli odborný výklad, prostřednictvím prezentace a videí shlédli praktické ukázky a v závěru si vše mohli sami vyzkoušet. Jelikož se školení účastnilo 13 dobrovolníků z různých programů, bylo poskytnutí první pomoci zaměřeno nejen na dospělého, ale i na dítě a kojence.

V závěru školení si někteří vyzkoušeli poskytnutí první pomoci na figuríně dospělého i dítěte, přičemž jim pan doktor poskytoval zpětnou vazbu, co dělají špatně a co naopak správně. Zhruba po hodině a půl jsme odcházeli nejen nadšeni, ale i obohaceni o důležité informace.