Naše dobrovolnické centrum ADRA Ostrava uspořádalo ve spolupráci s vedením Domova pro seniory Klimkovice piknik, který zpestřil příjemné letní odpoledne seniorům a seniorkám tohoto domova. Akce byla výjimečná tím, že kromě našich dobrovolníků ADRA se do ní zapojili i další lidé, kteří měli v ten den chuť a čas pomáhat.

Akce proběhla za výborného počastí v krásném prostředí parku Petra Bezruče v Klimkovicích. Klienti domova tak měli jedinečnou možnost strávit odpoledne v přírodě. A účast byla hojná. Celkem se pikniku zúčastnilo 17 obyvatel domova. Klienti na vozíčku potřebovali doprovod, kterého se kromě našich dobrovolníků rádi ujali i zaměstnanci Městského úřadu Klimkovice a Městské policie Klimkovice, ale i rodinný příslušníci klientů.

V parku si všichni dali něco dobrého na zub a zapili to lahodnou minerálkou. S obsluhou pomáhaly i všude přítomné děti. Na akci dorazil i starosta města pan Jaroslav Varga, který poděkoval dobrovolníkům. Odpoledne se seniory bylo naprosto úžasné, hodně se povídalo, zpívalo, a také vzpomínalo na staré časy. Velký dík za zorganizování této krásné akce patří naší koordinátorce dobrovolníků Lucii Křivánkové a paní Romaně Brandejské, sociální pracovnici Domova pro seniory Klimkovice. Poděkování si však zaslouží i další zaměstnanci domova, všichni dobrovolníci a jejich děti, kteří věnovali nezištně svůj čas druhým.

A na závěr ještě připojujeme krásné poděkování od klienty domova paní Zdeňky:

„Za všechny z našeho Domova pro seniory v Klimkovicích bych chtěla moc poděkovat našemu vedení, sestřičkám i dobrovolníkům za krásnou a vydařenou akci, kterou pro nás připravili v klimkovickém parku. Děkujeme za velice chutné a pestré pohoštění, které pomáhaly roznášet i děti dobrovolníků. Bylo to pro nás moc milé a dojemné. Zpívání a povídání rychle krátilo čas a nikomu se z krásného odpoledne nechtělo ani odcházet.“

Více o této vydařené akci se můžete dovědět i z reportáže TV Klimkovice.