Konference nesla jméno Seniore, pohni se! a měla by pobídnout postarší obyvatele Krzanowic a sousední české vesnice Chuchelná k tomu, aby začali trávit svůj volný čas aktivně. Vystoupily zde celkem čtyři řečnice, dvě z Polska a dvě z České republiky, mezi nimi naše koordinátorka Michaela Papeschová. Přednášky byly velmi zajímavé, poučily publikum například o tom, jak lidé napříč věkovými skupinami vidí stáří, kde je pro ně věková hranice, od které už je člověk starý, dále pak o možnostech  pohybových skupinových aktivit pro seniory v Ratiboři, nebo o knihách s následnou výzvu k založení čtenářského klubu pro seniory. 

Naše koordinátorka informovala přítomné o tom, jak projekty, jež má na starosti, v praxi propojují generace, které kolikrát nemají možnost se potkat, tedy seniory a středoškolské studenty, k čemuž dochází v projektu MOST, nebo seniory a děti z mateřských školek, což umožňuje projekt SaD. Krátce také představila společnost ADRA a pohovořila ve stručnosti o poli působení této humanitární organizace. Po celou dobu byl na konferenci přítomen tlumočník, který překládal přednášky z polštiny do češtiny a naopak.

Velmi si ceníme této možnosti prezentace našich dobrovolnických programů a věříme, že náš příspěvek posluchače zaujal.