Ve čtvrtek 16. 2. 2016 měli studenti VŠB-TUO v Ostravě možnost dozvědět se více o tom, co je pravděpodobně čeká v roce 2081. Ve studentském klubu Vrtule, přímo u vysokoškolských kolejí, jsme si povídali o fenoménu stáří a s ním související demenci.

Přestože posluchačů nebylo mnoho, atmosféra celého večera byla přátelská a všichni přítomni měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži jak se asi cítí takový průměrný senior. Po přednášce totiž následovala praktická část celé akce. Kromě možnosti jízdy na invalidním vozíčku a procházky s berlema, měli přítomni možnost vyzkoušet si gerontooblek – tedy oblek, který simuluje stáří.

Zamyšlení se nad vlastním stářím a úbytkem sil bylo pro všechny zajímavé a zároveň poučné.

Umět se vcítit do potřeb a problémů druhých je nezbytné také pro dobrovolnickou službu…

Děkujeme všem přítomným za jejich aktivní zapojení a také klubu Vrtule za mimořádně vlídné přijetí a poskytnutí prostor.