Dobrovolníci ADRA v Ostravě pomáhají s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel – osamělým seniorům a lidem v izolaci, kteří nemají přirozenou síť sociálních kontaktů ze strany rodiny, sousedů či známých a zároveň si nemůžou objednat nákupy on-line.

„Bezprostředně po uveřejnění výzvy nás začali kontaktovat naši dobrovolníci, kteří se chtějí do pomoci aktivně zapojit. Momentálně jsou jich desítky, ale očekáváme, že jejich zájem vzhledem k situaci ještě poroste“, uvádí vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková. „Na druhé straně nám telefonují senioři nebo jejich příbuzní a známí, kteří mají o využití služby zájem. Naše koordinátorka tyto žádosti registruje a zároveň „páruje“ konkrétního dobrovolníka a seniora. Pro realizaci nákupu zohledňujeme co nejbližší dojezdovou vzdálenost. Prozatím dokážeme poptávku po nabízené službě pokrýt z vlastních zdrojů a nové dobrovolníky nepřijímáme. Jaký však bude další vývoj, ukážou následující dny“, dodává Dagmar Hoferková.