Již po páté proběhla v Ostravě akce s názvem Dobrovolník roku. Tentokrát bylo oceněno 5 dobrovolnic, které pomáhají potřebným v Ostravě ve spolupráci s neziskovými organizacemi podporovanými městem. U příležitosti rozsvícení Vánočního stromu na Prokešově náměstí, si dobrovolnice slavnostně převzaly plakety od vedení města. 

Čtyři z těchto pěti úžasných dam jsou právě dobrovolnicemi organizace ADRA. Paní Davidová, paní Stříbná, paní Sošková a slečna Vacková byly oceněny za svou práci s dětmi a seniory, kteří se cítí osamoceni a vítají jejich společnost.

Věnovat druhým svůj čas, úsměv a pozornost je velká věc. My v ADŘE si všech těchto lidí moc vážíme a je vidět, že také vedení města je oceňuje a všímá si jejich práce.