Rok 2021 byl pro Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava přelomový. Za třinácti letou existenci této organizace, která působí v Ostravě již od roku 2008, se jí podařilo v minulém roce vyslat k potřebným 652 dobrovolníků. To je historicky nejvyšší počet dobrovolníků ADRA nejenom v Ostravě, ale také v rámci všech dobrovolnických center ADRA, která působí v 15 městech napříč celou Českou republikou.

Dobrovolníci ADRA v Ostravě pomáhají bez nároku na odměnu seniorům, dětem, lidem se zdravotním i mentálním postižením, ale i nemocným a umírajícím. Právě široká paleta dobrovolnických programů, které umožňují dobrovolníkům pomáhat ve všech etapách lidského života, dělá tuto dobrovolnickou organizaci unikání.

„Máme obrovskou radost, že i přes všechna epidemiologická opatření, která komplikovala našim dobrovolníkům docházet do zdravotnických a sociálních zařízení, jsme v minulém roce dosáhli historického rekordu v počtu 652 dobrovolníků! Za tímto číslem se skrývá neuvěřitelných 10 788 dobrovolnických hodin strávených s lidmi, kteří strádají po sociální či zdravotní stránce nebo trpí osaměním. Za každou z 4 881 návštěv můžeme najít konkrétní příběh vzájemného porozumění, přátelství či obyčejného lidství, kdy člověk nemyslí jenom na své vlastní zájmy, ale i na dobro jiných“, říká Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava.

Právě díky kovidové situaci a různým omezením museli hledat dobrovolníci různé alternativní cesty pomoci. V době, kdy se část sociálních zařízení uzavřela veřejnosti, psali například dopisy, posílali balíčky, vytvářeli různé křížovky, rébusy či doplňovačky, které pak posílali seniorům do domovů. Na jaře minulého roku mohli dobrovolníci díky elektrické cyklo-řikši vozit seniory na vyjížďky i tehdy, kdy se do domovů nedostali. Naopak v období, kdy bylo setkávání se seniory možné, uspořádala ADRA s dobrovolníky 41 vzájemných setkání – společné procházky, grilovačky, oslavu Halloweenu, Mikuláše či zdobení perníčků a vánoční punče.

K novým formám dobrovolnictví patřilo na sklonku roku také pečení pro přetížené zdravotníky v nemocnicích. Dobrovolníci z řad středoškolského programu MOST (Mládež Ostravským Seniorům Týmově) zase vytvořili Mostní noviny, které ADRA distribuovala do domovů pro seniory.
Dobrovolnictví v uplynulém roce nebylo jen otázkou jedinců, ale i firem a organizací.

Do tzv. firemního dobrovolnictví se zapojilo hned několik firem, jejichž zaměstnanci pomáhali nejčastěji s úklidem a úpravou zahrad domovů pro seniory nebo organizovali sbírky oblečení pro potřebné. Výčet předchozích aktivit Dobrovolnického centra ADRA dokazuje, že „dobro“ se před ničím nezastaví, stačí jenom hledat nové způsoby pomoci těm, kteří ji v dané chvíli nejvíce potřebují.