Odpoledne 5. 12. 2016 navštívil Dětské oddělení Mikuláš, anděl a dva čerti v podání dobrovolníků z dobrovolnického centra ADRA Ostrava. Postupně potěšili a postrašili děti na stanici malých i velkých dětí a zavítali i na jednotku intenzivní péče. Děti, které mohly opustit pokoje, se sešly v herně, za ostatními Mikuláš se svými pomocníky přišel přímo na pokoj. Dobrovolníci měli pro děti připraveny balíčky, které si zasloužili ti, kteří zarecitovali básničku či zazpívali písničku. Všichni museli slíbit, že pokud v letošním roce zlobili, tak v tom příštím se polepší, což s povděkem a velkým úsměvem ocenili zejména přihlížející rodiče.

Děti, které měly zájem, si pak mohly společně v herně vybarvit obrázky s mikulášskou tematikou.

Dobrovolníci děkují Domovu Čujkovova v Ostravě Zábřehu za vypůjčení kostýmů.

 

 

Mgr. Zádrapová Jana

Městská nemocnice Ostrava