Město Ostrava a dobrovolnická organizace ADRA začali společně pomáhat osamělým seniorům a lidem v izolaci, kteří nemají přirozenou síť sociálních kontaktů a nemohou se spolehnout na pomoc rodiny, sousedů nebo známých a zároveň nemají možnost si objednávat potraviny ani jiným způsobem, například přes internet. Od dnešního dne mohou lidé volat na Zelenou linku 800 199 922 – jsou zde k dispozici pracovníci Městské policie Ostrava, kteří převezmou jejich požadavek a v opodstatněných případech předají neziskové organizaci ADRA, jejíž dobrovolníci zajistí seniorům a lidem v karanténě nákup základních potravin, drogistického zboží a léků. Město zajišťuje materiální a logistickou podporu.

 

Touto službou chceme pomáhat těm, na které současná situace doléhá nejsilněji, tedy osamělým seniorům a lidem v karanténě, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu opřít o pomoc svých nejbližších. Systém pomoci budujeme takzvaně za pochodu a počítám s tím, že jej budeme stále rozšiřovat i s tím, jak poroste počet dobrovolníků, kteří se hlásí. Jsou do něj zapojeni nejenom pracovníci magistrátu, Městské policie Ostrava a ADRY, ale i dobrovolníci z řad studentů Ostravské univerzity. Všem za to děkuji,“ říká primátor Tomáš Macura.

 

Dobrovolníci budou seniorům pomáhat s nákupem základních potravin, drogistického zboží a léků. Za nákup lidé zaplatí, samotná služba je však bezplatná. Město dobrovolníky samozřejmě vybaví ochrannými rouškami a rukavicemi.

Jako ADRA považujeme pomoc potřebným v těchto chvílích za samozřejmost. V Ostravě máme třicet dobrovolníků, kteří jsou poučení a proškoleni podle instrukcí Státního zdravotního ústavu jak mají v případě karantény postupovat a chránit tak sebe a zároveň klienta před šířením nákazy. Hlásí se nám ale desítky dalších,“ řekla vedoucí ADRY pro Moravskoslezský kraj Dagmar Hoferková.

Město a ADRA apelují současně na lidi, aby se v případě potřeby obraceli nejprve na své příbuzné, sousedy a známé, popř. využívali existujících komerčních on-line služeb. ADRA je dobrovolnická organizace a nenahrazuje komerční služby.

Do projektu se zapojilo také Trojhalí Karolina, instituci patří poděkování za pomoc s logistikou při realizaci.