Dobrovolníci ze společnosti SIEMENS v Ostravě pomáhají DC ADRA Ostrava. Ve šťastný den pátek 13. nám dva milí a ochotní zaměstnanci umyli všechny okna v kanceláři a pomohli uklidit sklad. 

Svou běžnou pracovní dobu tak využili ve prospěch neziskové organizace a tím nám pomáhají pomáhat potřebným…

Velice si této pomoci Vážíme a děkujeme nejen společnosti SIEMENS, že své zaměstnance uvolnila, ale také přímo Michalu Růžičkovi a Anně Vozákové.