Dne 19. 6. 2013 proběhl pro dobrovolníky DC ADRA Ostrava kurz 1. pomoci. Ve Vítkovické nemocnici se sešlo 10 dobrovolníků, kterým za účast děkujeme. Velké díky patří hlavně lékaři MUDr. Janu Uhlíři, který celý kurz vedl.

 

Koordinátor dobrovolníků

Lucie Kurnatová

DC ADRA Ostrava