Ve Vítkovické nemocnici se naplno rozjel program SetKavárna, který se snaží pacientům oddělení následné péče zpříjemnit jejich pobyt v nemocnici. Zhruba jednou týdně na dvě hodiny docházejí dobrovolníci na oddělení, aby pacientům uvařili šálek dobré kávy, čaje či čokolády a zároveň si u něj příjemně popovídali.  Smyslem tohoto setkávání je kromě navození příjemné atmosféry v prostředí návštěvní místnosti ONP, také posílení komunikace pacientů navzájem mezi sebou. Důkazem, že se tato služba líbí a je pacienty vyhledávána a očekávána, může být i básnička paní Alžběty, která j e členkou hudební skupiny TRIGON Band, a která nám každou Setkavárnu zpříjemňuje svým zpěvem:

 

„Když jsem v kavárničce s Adrou byla, kávičku jsme si dala. Písničky si zazpívala, krásně jsem se pobavila.“ 

 

(Romana Tatíčková)