V mimořádné situaci v souvislosti s šířením koronaviru a onemocněním COVID-19 se dá očekávat potřeba určité skupiny lidí, kteří se ocitnou v izolaci a nebudou si moci např. obstarat nákupy či léky. „Věříme, že tito lidé najdou pomoc ve svém nejbližším okolí a vyzýváme lidi, aby k sobě byli v rámci komunit navzájem vnímaví a všímaví a na osamocené lidi nezapomínali.“, říká ředitel organizace ADRA v České republice Radomír Špinka. I přes vzájemnou sounáležitost se ale pravděpodobně někteří lidé ocitnou bez pomoci, a proto se humanitární organizace ADRA rozhodla v této situaci reagovat.

 

Dobrovolnické centrum ADRA v Ostravě patří k nevětším a má stabilně nejširší dobrovolnickou základnu v zemi. „Oslovili jsme naše dobrovolníky, kteří z důvodu ochranných opatření nemají možnost docházet za klienty do nemocnic a domovů pro seniory. Na základě naší výzvy již registrujeme první dobrovolníky, kteří se chtějí do pomoci zapojit. Zároveň aktivně komunikujeme se zástupci místní samosprávy v Ostravě – se starosty, s vedoucími sociálních odborů a sociálních služeb s cílem vyhledávat potřebné seniory a lidi v izolaci. Naše dobrovolnické centrum tak v praxi naplňuje naše hlavní poslání, kterým je propojovat svět těch, kteří pomoc nabízejí s těmi, kteří ji teď nejvíce potřebují,“, uvádí vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

 

Konkrétní pomoc bude spočívat v zajištění nákupů a donášky potravin a nezbytných potřeb. Dobrovolníci budou řádně proškoleni v tom, aby chránili sami sebe a své okolí dodržováním hygienických pravidel a budou instruováni v přesném postupu předávky nákupu. Informace pro zájemce o tuto pomoc i dobrovolníky bude zveřejněn na www.adra.cz