Naši dobrovolníci a dobrovolnice pomáhají již několik let pacientům zpříjemnit jejich pobyt ve čtyřech nemocnicích:

Fakultní nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Bílovecká nemocnice 

Kdo byl alespoň jednou hospitalizovaný v nemocnici, ten určitě potvrdí, že se tam čas neuvěřitelně vleče… A jsou to právě dobrovolníci, kteří přicházejí do nemocnic nabídnout to nejcennější – svůj volný čas a lidský kontakt. Věnují pacientům svou pozornost i úsměv, přinášejí do nemocnice rozptýlení a kontakt se světem mimo nemocniční prostředí. Svou pomoc poskytují bezplatně, bez nároku na odměnu.

Dobrovolníci přicházejí do nemocnice zpravidla jednou za týden nebo 14 dní na jednu až dvě hodiny. Tráví tam čas především s těmi pacienty, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni dlouhodobě. Chodí s nimi na procházky, povídají si, čtou jim, mohou s nimi hrát i společenské hry anebo si hrají s dětskými pacienty. A jak jejich službu vnímá pacient z Fakultní nemocnice Ostrava?

„Pro lidi, kteří jsou tady hospitalizováni delší dobu a nemají třeba možnost nějaké návštěvy, je to přínos už jen tím, že si aspoň s někým popovídají, když jsou třeba sami na pokoji nebo se nechtějí svěřovat dalším pacientům. A pokud může pacient vyjít s dobrovolníkem i mimo nemocniční pokoje ven do areálu nemocnice, o to lépe si mohou s dobrovolníkem popovídat nebo si třeba i zahrát karty. Prostě se nějakým způsobem odreagovat od ležení na nemocničním lůžku, od nemocnice samotné. Určitě je to skvělé pro starší pacienty, kteří mohou být osamělí, protože třeba nemají rodinu, nebo ji mají daleko, když nejsou z Ostravy. Sestřičky sice o nás pečují, ale nemají v náplni práce starat se o zábavu pacientů, takže když dobrovolníci chodí do nemocnic věnovat se pacientům, je to výrazné zpestření hospitalizace v nemocnici,“ přibližuje svou osobní zkušenost s dobrovolníky pacient hospitalizovaný na Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava. Potvrzuje tak fakt, že dobrovolníci jsou přínosem nejen pro pacienty, ale také pro personál nemocnice.

Dejte svému volnému času smysl a pojďte i Vy pomáhat v nemocnicích! Pro více informací kontaktujte naši koordinátorku dobrovolnických programů v nemocnicích Martinu Svobodovou.

Naši dobrovolníci můžou pomáhat ve zdravotnických zařízeních v Ostravě a okolí i díky finanční podpoře Ministerstvo zdravotnictví ČR.