Nadační fond Tesco rozděluje každoročně finanční prostředky vybraným organizacím po celém Česku, které pomáhají místním komunitám zlepšovat kvalitu života v různých oblastech. Máme obrovskou radost, že letos se dostalo této formy podpory i Dobrovolnickému centru ADRA Ostrava, které již 13 let propojuje svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Naši dobrovolníci pomáhají dětem, zdravotně postiženým či seniorům.  Nadační příspěvek z grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME využijeme na podporu a rozvoj dobrovolnické činnosti v Ostravě a okolí.

Děkujeme, že díky finanční podpoře Nadačního fondu Tesco můžeme prostřednictvím našich dobrovolníků přinášet radost a úsměvy tam, kde se jich dlouhodobě nedostává. Moc si této podpory vážíme!