Zájemci o dobrovolnictví se nás často ptají, jestli musí mít nějakou specializaci pro to, aby se mohli stát našim dobrovolníkem. Není tomu tak, nejdůležitější je chuť pomáhat a ochota věnovat svůj čas druhým. Dobrovolník nepotřebuje žádné speciální vzdělání či schopnosti. Každý z nás však má nějakou dovednost či znalost, kterou může nabídnout ostatním a zpříjemnit volný čas těm, kteří to potřebují.

Krásným příkladem naplnění těchto slov v praxi je i naše dobrovolnice paní Jana Čápová, která dlouhodobě dochází za seniory do Domova Kamenec. Senioři a seniorky si ji oblíbili hlavně pro její otevřenost, schopnost nabídnout jim příjemné slovo, ale zároveň i naslouchat jejich příběhům. Paní Jana do domova docházela i v době covidové krize, kdy klienti trpěli izolací a osaměním, takže potřebovali povzbuzení a energii více než kdy jindy. A to je přesně to, čeho má paní Jana na rozdávání.

Ve svém volném čase si pravidelně najde čas nejenom na seniory, ale i na svou velkou vášeň, kterou je hudba a hra na klavír. Výsledkem tohoto přirozeného spojení jsou velice oblíbené klavírní koncerty, které jednou za čas realizuje i v Domově Kamenec. Poslední z nich se nedávno uskutečnil po dlouhé, téměř dvouleté kovidové přestávce.  O to však byla účast seniorů hojnější a reakce na klavírní umění paní Jany vřelejší.  Koncert se tak stal příjemným kulturním zážitkem i zpestřením pro seniory, kteří by se jinak na podobný koncert vůbec nedostali.

Pomáhat se dá opravdu různými způsoby a láska k hudbě a ochota se o ní podělit, může být jedním z nich.