Loňský rok byl v mnoha ohledech jiný i pro dobrovolnictví. V průběhu roku 2020 jsme se naučili rozlišovat „dlouhodobé ADRA dobrovolníky“ od těch „covidových“.

Dlouhodobí dobrovolníci ADRA i přes uzavření mnoha zdravotnických a sociálních zařízení v době covidu darovali potřebným úctyhodných 5 344 dobrovolnických hodin! Spontánně a za pochodu se učili novým formám dobrovolnictví –  telefonovali seniorů, psali jim dopisy a posílali balíčky, natáčeli videa, připravovali pro seniory křížovky, rébusy či tajenky.

Covidoví dobrovolníci pomáhali v době nouzového stavu pracovníkům v sociálních zařízeních zvládnout náročnou situaci tím, že aktivizovali klienty, pomáhali s přímou péčí, dezinfikovali povrchy, pomáhali v prádelnách, v kuchyních či stěhovali nábytek při vytváření covidových zón. Touto činností strávili 2 213 hodin.

Všem našim dobrovolníkům bez rozdílu patří velké díky za jejich nezištnou službu potřebným. A že jich bylo v roce 2020 mnohem více, než obvykle. Děkujeme! Bez Vás by naše práce neměla smysl.

Také děkujeme za finanční podporu našim donátorům, díky kterým můžeme rozvíjet dobrovolnictví v Ostravě:

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Moravskoslezský kraj

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih