Ostrava jako krajské město zaznamenává v posledních dnech příliv  lidí prchajících před válečným konfliktem z Ukrajiny. Při zvládání uprchlické vlny pomáhají dobrovolníci ADRA v Ostravě všude tam, kde je to aktuálně zapotřebí, například při provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) na Černé louce, ale i na Hlavním nádraží v Ostravě či na sběrném místě materiální pomoci na Wattově ulici.

Ostravská ADRA má přes 550 dlouhodobých dobrovolníků, kteří pomáhají seniorům, dětem či lidem se zdravotním postižením. Bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině se ADRA obrátila nejenom na své stávající dobrovolníky, ale i na širokou veřejnost s výzvou o zapojení se do dobrovolnické služby. Obrovská odezva překvapila i samotné pracovníky ADRA:

„Naše dobrovolnické centrum má dlouholeté zkušenosti s řešením mimořádných událostí. Naši dobrovolníci pomáhali například v době pandemie koronaviru či po tornádu na jižní Moravě. Ale zájem pomáhat lidem, kteří přijíždějí do Ostravy s válkou zasažené země, je i pro nás nevídaný. V této chvíli je připraveno pomáhat téměř 600 nových dobrovolníků, které můžeme okamžitě využít tam, kde jich bude zrovna nejvíce potřeba. Ta vlna solidarity je opravdu obrovská“, říká Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava.

Od prvních dnů ukrajinské krize pomáhají dobrovolníci ADRA na sběrném místě na Wattově ulici s příjmem a tříděním materiální pomoci. V asistenčním centru pro Ukrajinu na Černé louce zajišťují společně s dobrovolníky Červeného kříže provoz centra – hrají si s dětmi v dětském koutu, vydávají oblečení a hygienické potřeby, pomáhají s úklidem a dezinfekcí prostor nebo hlídají čtyřnohé domácí mazlíčky.  ADRA však poskytuje i tlumočníky a další kvalifikované dobrovolníky, kteří jsou proškoleni v poskytování krizové intervence a psychosociální pomoci.

Na Hlavním nádraží v Ostravě zase dobrovolníci ADRA navigují nově příchozí uprchlíky do asistenčního centra nebo na další vlakové spoje či nabízejí občerstvení.

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava může těžit ze zkušeností zavedené neziskové organizace, která má dlouholeté zkušenosti nejenom s dobrovolnictvím, ale i s poskytováním humanitární pomoci. Proto je činnost ostravské ADRA velice kladně hodnocena i ze strany dalších spolupracujících subjektů:

„Komunikace a spolupráce s organizací ADRA v Ostravě je na vysoké profesionální úrovni. Navíc můžeme navázat na naši dlouholetou spolupráci v rámci koordinace pomoci při mimořádných událostech. Víme, že na dobrovolníky ADRA se můžeme spolehnout i v této situaci“,  říká plk. Ing. Radim Kuchař, který řídí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava děkuje všem zájemcům o dobrovolnictví, kteří se přihlásili na výzvu pomoci Ukrajině. Momentálně je těch, kteří pomáhají přímo v terénu, dostatek.  ADRA však předpokládá, že pomoc dobrovolníků bude potřebná dlouhodobě. Přednostně nyní Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava přijímá ty, kteří mluví ukrajinsky nebo rusky. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: kacpuostrava@adra.cz