Ostravští dobrovolníci ADRA pomáhají ukrajinským uprchlíkům už více než měsíc. Za tuto dobru s nimi strávili již 8 412 hodin. Přitom těch, kteří jsou přímo v terénu nebo jsou připraveni podat pomocnou ruku, je už přes 900. Za jejich nezištnou pomoc lidem prchajícím před válkou, jim patří velké poděkování a obdiv.

Jenom ostravským Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině (KACPU) projde denně přes 200 uprchlíků. Dobrovolníci ADRA tam pomáhají v nepřetržitém denním i nočním provozu například s úklidem, hrají si s dětmi, vydávají materiální pomoc či hlídají domácí mazlíčky. Také však tlumočí, poskytují krizovou intervenci a psychologickou pomoc. Na Hlavním nádraží v Ostravě zase navigují nově příchozí uprchlíky na další vlakové spoje či na KACPU. Jejich pomoc je však nezastupitelná i na Wattově ulici, kde přijímají a třídí věci, které darují obyvatelé města Ostravy. V prostorách bývalého Cooltouru na Černé louce zase vydávají a třídí hygienické potřeby či ošacení přímo ukrajinským uprchlíkům.

Jsou to právě ostravští dobrovolníci ADRA, kteří jsou pro většinu Ukrajinců prvním kontaktem s českou společností a kulturou. Většinou přijíždějí vyčerpaní, jsou plní obav o své blízké, které na Ukrajině museli zanechat. Zároveň však můžou pociťovat i strach a nejistotu z neznámého prostředí. Proto je role dobrovolníků velmi důležitá.

„Chceme poděkovat všem našim dobrovolníkům, kteří pomáhají společně s námi ukrajinským občanům. Oceňujeme a obdivujeme jejich vysoké nasazení v dobrovolnické činnosti i v této náročné situaci. Na naše dobrovolníky slyšíme velkou chválu i od jiných organizací, se kterými ADRA v Ostravě spolupracuje. Jedná se zejména o vedení Moravskoslezského kraje i města Ostravy, ale i zástupce Hasičského záchranného sboru MSK, Policie ČR či Českého červeného kříže. Ti všichni si naše dobrovolníky velice chválí a uvádějí, že bez nich by tuto situaci nebylo možné vůbec zvládnout“, uvádí Dagmar Hoferková, vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava.

Slova Dagmar Hoferkové dokládá i ocenění od hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a primátora města Ostravy Tomáše Macury, které společně s dobrovolníky Českého červeného kříže, převzalo i 40 nejaktivnějších dobrovolníků ADRA. Jednou z oceněných je i Karin Kalusová, která má na kontě přes 50 dobrovolnických hodin. Tato IT manažerka si i přes svoje pracovní vytížení najde pravidelně čas, který tráví nejčastěji na KACPU nebo na Hlavním nádraží.

„Neváhala jsem ani chvíli, protože když člověk sleduje, co se na Ukrajině děje, tak dobrovolnická pomoc je jedna z konkrétních věcí, kterou může každý z nás udělat. A protože mám s dobrovolnictvím zkušenost, tak jsem si řekla, že můžu být těm lidem v něčem užitečná. Častokrát se tady setkávám s lidmi, kteří přicházejí unavení a s obavami, co je tady čeká. A když se na ně obrátím s úsměvem a třeba i v jazyce, kterému rozumí, tak to pro ně je alespoň malé povzbuzení a podpora. I kdyby to byl jenom jeden člověk, kterému se tímto způsobem pomohla, tak moje práce tady má smysl“, dodává dobrovolnice ADRA Karin Kalusová.

ADRA pořád přijímá nové dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat při zvládání uprchlické vlny v našem městě.  Zájemci se mohou hlásit na e-mail: kacpuostrava@adra.cz. Po podepsání smlouvy s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava, jim bude zaslána sdílená tabulka, kde se můžou dle svých časových možností hlásit na denní i noční služby. Pomoc je vítána na všech místech, kde ADRA momentálně v Ostravě pomáhá.