Dlouholetá spolupráce mezi magistrátem města Ostravy a dobrovolnickým centrem ADRA umožňuje prostřednictvím dobrovolníků vyplnit volný čas dětem v ostravských pěstounských rodinách. Do tohoto programu je v současné době zapojeno sedmnáct dobrovolníků ADRA.

Dobrovolníci se věnují dětem v pěstounské péči při hrách a jejich oblíbených činnostech. Navštěvují společně kulturní nebo sportovní zařízení, doprovází je do zájmových kroužků, chodí na procházky a výlety do přírody nebo jen tak spolu tráví čas. Pěstounům tím poskytují odlehčení (tzv. respitní péči) v jejich náročném poslání. Dobrovolník navštěvuje dítě obvykle jednou týdně na 2–3 hodiny v domácnosti pěstounské rodiny, nebo na předem dohodnutém místě. Setkávají se dlouhodobě.

Jak spolupráce probíhá? Dobrovolnické centrum ADRA vyhledává dobrovolníky, zájemce prověří a proškolí pro výkon dobrovolnické služby. Magistrát vyhledává pěstounské rodiny, které mají o dobrovolníka zájem. S rodinami zpracovává zakázku pro dobrovolnické centrum. To potom s pěstouny uzavře smlouvu o poskytování pomoci. Dobrovolník se pak přímo s rodinou domluví, jakým způsobem bude trávit čas s dítětem.

Program Dobrovolníci v pěstounských rodinách odstartoval už v lednu 2013 a stojí za ním dohoda Dobrovolnického centra ADRA Ostravaorgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy. Je určen pěstounským rodinám na území města Ostravy.  Aktuálně je v projektu zapojeno 17 dobrovolníků, kteří se věnují 17 přijatým dětem ve 14 pěstounských rodinách.

Co přináší tento program dobrovolníkům?

 „Dobrovolnictví mi dává především smysl. Dlouhodobě podporuji některé organizace a osoby finančními příspěvky, ale výzva ADRY, DAROVAT HODINU TÝDNĚ, mě přiměla zamyslet se nad podstatou pomoci mnohem hlouběji. Dát peníze je jednodušší, být osobně v kontaktu s někým, kdo interakci uvítá, je časově a energeticky na jiné úrovni a pro mě mnohem náročnější. Užitek z osobního setkání a vzájemného poznávání obohacuje všechny zúčastněné. Návštěvy v pěstounských rodinách mi ukazují opravdovou různorodost a hloubku života. Poznávám, jak odlišné priority můžeme mít a jak důležité je se navzájem respektovat a komunikovat spolu. Dobrovolnictví je přirozenou volbou a reálnou pomocí, ne virtuálním posláním peněz na účet, a v tom je nenahraditelné.“

 Dobrovolnictví v pěstounských rodinách očima pěstouna

 „Dobrovolníka z ADRY vnímám velmi pozitivně. Můj vnuk si dobrovolníka velmi oblíbil, ten se stal jeho vzorem, získal si jeho důvěru. Společně tráví volný čas, hrají na kytaru, probírají sport, zájmy, ale také vztahy a těžkosti související s dospíváním. S těmi se nejdříve svěřil dobrovolníkovi a následně jsme je společně řešili.“

Dobrovolnictví v pěstounských rodinách očima dítěte

 „Možnost být v kontaktu s dobrovolníkem hodnotím jako velmi užitečnou. Hlavně se mi líbí, že je to muž. Žiji jen s babičkou a chybí mi možnost probrat věci s mužem. Chodíme spolu ven, hrajeme na kytaru, probíráme různá témata, těším se na další společně trávený čas.“

Chcete se stát dobrovolníkem v pěstounské rodině?

Kontaktujte Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava:

  • koordinátorka Irena Vyhlídalová, tel. 739 605 900, e-mail: irena.vyhlidalova@adra.cz

Chcete se stát pěstounskou rodinou?

Kontaktujte odborné pracovníky:

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

  • Šárka Bartoníčková, tel. 599 443 864, kancelář 174
  • Jiřina Slívová, tel. 599 443 839, kancelář 177
  • Lenka Honusová Russová, kancelář 178

Program Dobrovolnictví v pěstounských rodinách je spolufinancován statutárním městem Ostrava.