Dobrovolnice DC ADRA Ostrava  Věra Šimčíková převzala z rukou primátora města Ostravy pana Macury ocenění Dobrovolník roku 2016. Slavnostní ceremoniál proběhl 26. 11. 2016 během Rozsvěcení Vánočního stromu před Radnicí Magistrátu města Ostravy a přihlížel mu tak opravdový dav lidí. Jsme městu Ostrava vděčni za tuto příležitost, která upoutala alespoň na chvíli pozornost tolika lidí k tématu dobrovolnictví. 

Paní Šimčíková dochází již osmým rokem do Domova pro seniory Iris a k dalšímu seniorovi do domácnosti, dvakrát týdně na dvě hodiny. Se seniory  nejraději podniká dlouhé procházky, imobilním nahrazuje nemohoucí nohy, pánovi, který se potýká se ztrátou zraku, nahrazuje oči, když mu popisuje, co všechno při procházkách vidí. Za léta pomáhání již paní Šimčíková věnovala potřebným seniorům přes 1400 hodin. Nejen za Dobrovolnické centrum ADRA Děkujeme.