Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám pomohl zafinancovat prostornou kancelářskou skříň. V ní můžeme přehledně skladovat nejrůznější věci potřebné k naší činnosti. Aktuálně například respirátory a hygienické roušky, které poskytujeme potřebným v rámci materiální pomoci. Materiální, ale i potravinová pomoc směřuje právě k lidem, kteří se dostali do finanční tísně z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru.
JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ ZA PODPORU. VELICE SI JÍ VÁŽÍME.