Den sociálních služeb a s ním spojená akce Lidé lidem v Ostravě proběhl letos 25. 6. na Masarykově náměstí. Sociální služby a související aktivity, které jsou realizovány na území města měly možnost prezentovat svou činnost v několika stáncích. Nechyběli jsme zde ani my. Ve stánku s názvem „Pomáháme srdcem“ jsme nabízeli letáčky a děti měly možnost vytvořit malý dárek pro svou maminku nebo někoho blízkého.

Zároveň jsme na této veřejné akci ocenili dva z našich dlouholetých dobrovolníků- Jana Kliše a Jana Lisníka za jejich pěti  a čtyřletou dobrovolnickou práci u dětí a seniorů, které si nevýslovně vážíme. Zážitky v podobě půlhodinové  jízdy v TATŘE 813 8×8 na terénním polygonu v hodnotě téměř 10.000,-  věnovala společnost Libros. Tímto děkujeme a přejeme dobrovolníkům šťastnou cestu :o)