Kdo by nechtěl? Možná nás tedy nemělo překvapit, že o vzdělávací seminář na téma Aktivity k udržení a rozvoji mentální kondice bude mezi dobrovolníky DC ADRA Ostrava takový zájem, že se dostane jen na ty, kteří se přihlásí během pár hodin po vyhlášení!

Seminář pro ADRU 10. 5. 2017 zdarma vedli pracovníci Sociálně aktivizačních služeb pro seniory Armády spásy v Ostravě. Během dvou hodin seznámili 20 dobrovolníků s technikami, kterými mohou podpořit kondici osamělých seniorů, jež ve svém volném čase navštěvují. Užitečné poznatky účastníci jistě zužitkují i ve svém osobním životě. Spokojení dobrovolníci si tentokrát navíc odnášeli i certifikát o absolvování semináře.

Za čas, energii a poznatky, které pracovníci Armády spásy věnovali dobrovolníkům ADRY, aby je oni mohli zase poslat dál potřebným, moc děkujeme. A děkujeme i za příslib opakování semináře pro další zájemce na podzim!