Doba, kterou žijeme, může mít i pozitivní dopady. Jedním z nich je zvýšený zájem lidí o dobrovolnictví. Obrovská vlna solidarity, která se v naší zemi vzedmula na jaře minulého roku, pokračuje dál. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava zaznamenalo, že každý pátý dobrovolník zapojený do projektu #BO SME PARTYJA chce pokračovat v nezištné pomoci druhým i po ukončení nouzového stavu.

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s organizací ADRA spustil na podzim minulého roku kampaň #BO SME PARTYJA v reakci na vážný nedostatek pracovníků v sociálních a nemocničních zařízeních způsobený postupující pandemií. Cíl byl od počátku jasný – oslovit širokou veřejnost, aby se zapojila do dobrovolnictví. Na základě této výzvy pomáhalo v zařízeních napříč krajem 226 lidí, přičemž mnozí z nich neměli do té doby s dobrovolnictvím žádnou zkušenost a přes e-mail spolu2@msk.cz se pořád můžou hlásit další.

Vize #BO SME PARTYJA je i do budoucna propagovat dobrovolnictví jako přirozenou součást naší společnosti v nejrůznějších oblastech, nejenom v sociální, ale i ve sportu, kultuře či ekologii. A zdá se, že má „nakročeno“ velice dobře. Zájem o dobrovolnictví je skutečně větší než před rokem, což zaznamenala i ostravská ADRA: „Naše Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava v loňském roce vyslalo do různých sociálních, ale i zdravotnických zařízení 577 dobrovolníků.  To je o 10 % více, než v roce 2019. Těší nás, že s koncem nouzového stavu se řada dobrovolníků rozhodla v dobrovolnické službě pokračovat. I když už nemůžou pomáhat s přímou péčí o klienty jako je například pomoc s osobní hygienou nebo podáváním jídla, tak je spousta jiných aktivit, které dle zákona naopak vykonávat můžou“, říká vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

Dobrovolníci ADRA v Ostravě jsou především společníci, kamarádi a parťáci pro povídání, naslouchání nebo trávení volného času. Dělají společnost nemocným dětem i dospělým, opuštěným seniorům a seniorkám, či lidem se zdravotním a mentálním postižením.  „Dle našich poznatků se pro pokračování i po ukončení nouzového stavu rozhodl přibližně každý pátý dobrovolník. Neznamená to však, že o nové dobrovolníky nestojíme, právě naopak, zájemci  o dobrovolnictví v Ostravě se nám můžou hlásit na tel. čísle 733 485 548 nebo vyplnit formulář na www.adraostrava.cz“, upřesňuje Dagmar Hoferková.

Jedním z těch, kteří se nadchli pro dobrovolnictví je i Tomáš Petruška, 35letý mladý úspěšný podnikatel, otec dvou malých dcer. I přes pracovní vytížení a péči o rodinu si dokázal najít cestu k dobrovolnictví. Lépe řečeno, jak sám říká – dobrovolnictví si našlo jeho: „Když jsem loni v únoru už po několikáté ve svém životě asistoval při dopravní nehodě u záchrany života, říkal jsem si, co mi to má naznačit… Brzy na to přišel kovid a já jsem začal vnímat, že v této době je řada lidí, kteří potřebují pomoc ještě více než kdy dříve. Navíc jsem ztratil po dlouhé a těžké nemoci otce. Jeho postupné odcházení, u kterého jsem se snažil co nejvíce být a zmírňovat tak náročné chvíle, ještě více rezonovalo s mojí potřebou pomáhat. To vše na podzim minulého roku vedlo k tomu, že díky projektu #BO SME PARTYJA“ nabralo mé přesvědčení jasné obrysy. Organizace ADRA mě proškolila a moje první cesta vedla do Domova Cesmína v Bohumíně, kde jsem trávil čas se seniory při různých činnostech od aktivizace až po zajišťování denní péče. A byl jsem sám překvapený, jak může být dobrovolnictví obohacující. Proto jsem se rozhodl v něm pokračovat, i když mě už v Cesmíně nepotřebovali. V současné době trávím jednou týdně 2-3 hodiny s dětmi na hematoonkologii Fakultní nemocnice Ostrava nebo se zdravotně postiženými dětmi v zařízení Čtyřlístek. Dobrovolnictví mi dává velký smysl a jsem rozhodnutý si jej ve svém životě ponechat. Rád bych svým příběhem inspiroval i ostatní, kteří o dobrovolnictví teprve přemýšlí,“ říká Tomáš Petruška.

Podobných zajímavých příběhů cesty k dobrovolnictví v době kovidu je nespočet. Proto se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo letos poprvé ocenit výraznou osobnost z řad dobrovolníků, kteří se zapojili do projektu #BO SME PARTYJA. „Alespoň jeden benefit nám pandemie přece jen dala. Lidé se více semkli, začali si intenzivněji všímat svého okolí a mnozí se dokonce rozhodli nezištně nabídnout svou pomoc. Díky dobrovolnictví k nám promlouvají silné lidské příběhy a hluboké emoce, jako by se naše společnost stávala soudržnější a vnímavější. Byl bych moc rád, kdyby vlna solidarity a upřímného zájmu s pandemií neskončila. Ocenění dobrovolníka #BO SME PARTYJA má být prostřednictvím jednoho vítěze poděkováním všem lidem, kteří se do dobrovolnictví zapojili. Věřím, že toto ocenění bude i motivací a inspirací těm, kteří se k dobrovolnictví zatím odhodlávají,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že nominace na Ocenění dobrovolníka #BO SME PARTYJA budou krajskému úřadu dávat organizace, ve kterých dobrovolníci působí, a také organizace ADRA. Ocenění, o kterém bude rozhodovat hodnotící komise, bude předáno v rámci udělování Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost.