V Ostravě jsme v tento den uspořádali Chválu za dobrovolníky. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora města Ostrava pan Zbyněk Pražák.

V kostele Svatého Ducha v Zábřehu se sešlo více než 80 návštěvníků, kteří společně chválili Boha za touhu pomáhat, jež lidem dává.

Protože dobrovolnictví je přítomno v mnoha oblastech života (od sociálních služeb přes zdravotnictví, kulturu, sport, dobrovolné hasiče, apod.). Zástupci sedmi z nich vyzdvihli význam dobrovolníků a děkovali za jejich ochotu.

Za dobrovolníky děkovali a požehnání jim vyprosili zástupci sedmi křesťanských církví z Ostravy.

Chvály zazpíval pěvecký sbor Worship Církve adventistů sedmého dne.