V sobotu 1. 10. se v Orlové opět po roce konala již tradiční akce Pochod všech generací. Počasí nám přálo, lépe řečeno bylo přímo skvělé a tak se u pošty sešlo zhruba 200 přímých účastníků této akce. Stejně jako v předešlých ročnících, tak i letos byl pochod zaštítěn Domovem pro seniory POHODA.

Poté, co byla celá akce ve 13:30 oficiálně zahájena, přesunuli se všichni přítomní po vlastní ose do areálu letního kina, kde byl přichystán bohatý kulturní program. Mimo jiné vystoupili členové tanečního klubu KMIT a JOY. I když byl kulturní program velmi zajímavý, hlavním smyslem celé akce byla zejména mezigenerační setkávání. Klienti Domova seniorů POHODA byli tak příjemně „vytrženi“ ze stereotypu všedního dne.
Osobně si myslím, že právě ozvláštnění podzimních dnů se letos, jako i loni, povedlo dokonale. Už teď se těším a jsem zvědavý na další společné setkání v roce 2017.

Michal Kovár, koordinátor orlovských dobrovolníků