15.11.2022 by byl den jako každý jiný, ale pro nás to byl den, kdy se čtyři dobrovolníci z bohumínské firmy Bonatrans rozhodli zpříjemnit den klientům Domova pro seniory Vesna v Orlové.

Ráno jsme se sešli přímo ve Vesně, kde nás srdečně přivítala milá sociální pracovnice a zároveň kontaktní osoba pro dobrovolníky Jana Mašlonková. Dobrovolníky krátce proškolila, seznámila je se zdejšími podmínkami a zvyklostmi jejich klientů. Pak jsme se vydali přímo na pokoje za vytipovanými klienty, kteří moc rádi uvítají společnost druhého člověka, který je vyslechne, popovídá si s nimi a zpříjemní jim kousek dne.

Jediný mužský dobrovolník v tomto týmu vzal na sebe milou zodpovědnost hned za dvě klientky, které pozval na zahradu na procházku. Obě dámy se velice rády procházejí a byly potěšené, že s nimi půjde někdo, do koho se můžou „zavěsit“ a mít tak větší jistotu při chůzi a ještě si u toho příjemně povídat.

Další dvě dobrovolnice zase poseděly s klientkami na jejich pokoji a nechaly si vyprávět úžasné a zajímavé příběhy z dob minulých. Jedinečný způsob vyprávění, který ovládají jen senioři, umocněný tím, že jsou to autentické zážitky z jejich životů, asi každého nadchne a navíc tím způsobí obrovskou radost vyprávějícím už jen tím, že je posloucháte.

A poslední z dobrovolnic to pojala ve větším stylu a zašla se seniorkou dolů do kantýny na kafíčko, kde seděly ještě s ostatními obyvateli domova Vesna u většího stolu, a tím potěšila hned čtyři lidičky najednou.

Ale protože čas běží jako voda a blížil se čas obědů, museli jsme se i my rozloučit. Všichni se shodli, že radost do domova Vesna nejen přinesli, ale sami si z tohoto příjemného dopoledne něco krásného odnášejí.

Chtěli bychom těmto správným a milým lidem z Bonatransu srdečně poděkovat za jejich přístup a ochotu udělat jen tak něco hezkého pro druhé. Moc se těšíme na další společnou akci, sice až v příštím roce, ale víme, že to rychle uteče…