Již deset let humanitární organizace ADRA pomáhá na zakarpatské Ukrajině. Přímo ve městě Mukačevo na škole č. 15 se  uskutečnilo mnoho dobrých projektů. Na tyto projekty přispívali jak soukromí dárci, tak i firmy, nadace, různé  organizace  a jiní. Konaly se letní příměstské tábory, podařilo se zajistit dataprojektory, část nových tabulí aj.

Je moc dobře, že se nám podařilo z finančních prostředků sbírky e-Donation, která byla vyhlášena a odkaz naleznete i na těchto webových stránkách, uskutečnit vaření jednoho teplého jídla denně  pro velmi sociálně slabé děti. Tyto děti byly školou vybrány a pochází z velice chudobných podmínek.

Vlivem různých změn na Ukrajině, ať už politických, nebo sociálních i v této škole č. 15 došlo ke změně a škola dostala nové vedení.  Nový ředitel školy velmi dobře vnímá přispění a pomoc ze strany českých Adráků, avšak má jiné plány s chodem a strukturou své školy. Proto podpora stravy na této škole končí.

Díky velmi dobrému ohlasu v oblasti potravinové pomoci vaření obědů a díky smysluplnosti této pomoci nás oslovila škola č. 2 pod vedením ředitele pana Láboše. Na základě jejich žádosti byla 29.10.2016 podepsána smlouva mezi ADRA, o. p. s. a školou č. 2 Mukačevo. Jedná se o úplně stejný projekt se všemi podmínkami a povinnostmi jak na škole č. 15.

Školu navštěvuje 704 žáků. Sociálně slabých je 76 a právě pro ně budeme vařit jedno teplé jídlo za den. Opět budeme rádi, pokud nám dárci přispějí finančně jakoukoliv formou a opět máme radost z toho, že naše snaha skončí na talíři těchto chudobných dětí.

Přispět můžete na účet veřejné sbírky: 66888866/0300, v.s. 523

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!