V letech 2012 – 2014 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 01. 03. 2013 do 28 02. 2013 byla  ADROU, o.p.s. v  rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VPP za 707 646 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila  85%, tj. 601 499,10 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 106 146,90 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na obsluhu sociálního šatníku.  Na těchto místech byli uplatněni uchazeči s dlouhodobou evidencí na úřadu práce.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015