V pátek 11. 4. 2014 se v kulturní místnosti havířovské nemocnice uskutečnil vzdělávací seminář pro dobrovolníky a také zaměstnance organizací, do kterých dobrovolníci docházejí. Na programu byly čtyři zajímavá témata: Doprovázení umírajících, Reminiscenční terapie, Možnosti práce s imobilními pacienty a  s osobami s demencí. Více než čtyřiceti posluchačům přednášela dlouholetá supervizorka dobrovolnických programů  Bc. Andrea Radomská. Vzdělávací odpoledne jsme dobrovolníkům nabídli jako poděkování za jejich službu, které si velmi vážíme. Velký dík patří také Mgr. Renatě Tydlačkové – náměstkyni pro ošetřovatelskou péči, za možnost seminář zrealizovat právě v nemocnici. Potěšil nás také zájem zaměstnanců – profesionálů o nabízená témata. Andrea Radomská je odborník s hluboce lidským přístupem, a tak si posluchači kromě osvědčení odnášeli pocit užitečně a příjemně stráveného odpoledne.