Ve spolupráci s Nemocnicí s poliklinikou Havířov jsme uspořádali odborné vzdělávací odpoledne pro dobrovolníky, ale i pro kontaktní osoby, zaměstnance našich přijímajících organizací. Přestože v pátek 12.června padaly teplotní rekordy, zhruba padesát účastníků si společně užilo velice příjemné odpoledne v přednáškovém sále havířovské nemocnice.

Přednášejícím byl pan Jiří Adamec, který vede filozofický seminář na katedře teorie v Brně, účastníci tak mohli zažít skutečně odborný výklad o nejčastějších duševních nemocech. Hlavní částí pak byla témata Jak se vyrovnat se ztrátou nebo úmrtím uživatele, Význam rituálů, Laskavost a dobro – přežitek nebo naděje?, která přednášela naše supervizorka Bc.Andrea Radomská, DiS.

Mohli jsme si tak vyslechnout velice zajímavé poznatky a rady této zkušené supervizorky, která již dlouho doprovází umírající a pomáhá v těchto nelehkých životních situacích i jejich blízkým rodinným příslušníkům.  Se svými zkušenostmi do besedy přispěla i náměstkyně pro ošetřovatelskou péči paní Mgr. Renata Tydlačková, která při péči o pozůstalé zdůrazňovala především lidskost a porozumění. Mnozí dobrovolníci se zapojili do diskuze a v této rodinné atmosféře se nebáli sdílet své vlastní, často smutné, životní příběhy. Bylo to opravdu jedinečné odpoledne, a byť jedno oko nezůstalo suché, všichni jistě prožili hezké přínosné chvíle, na které se nezapomíná…