V měsíci prosinci probíhají vánoční supervize téměř ve všech našich přijímacích zařízeních a organizacích. Jsou to příjemná adventní setkání s dobrovolníky, a pokud je možno, tak i s klienty. Všechna setkání se nesou ve velmi příjemné rodinné atmosféře a přispívají k milé vánoční náladě.

Každá supervize je trošku jiná, ale ve všech nás spojuje příjemné lidské teplo. Vždy nám hrají koledy, někdy je to hudba z CD, ale převažují „živí“ hudebníci, ať již v podobě našeho supervizora Petra Adamuse či jsou to hudebníci z řad dobrovolníků a není jich málo! K dobré náladě přispívá i vánoční štola, cukroví, výzdoba a také domácí vánoční punč, který s láskou připravuje naše supervizorka Andy Radomská.

Tyto milé odpolední chvíle jsme strávili povídáním o vánocích, o vánočních zvycích a jejich dodržování. Zajímavosti a perličky nám přinášeli především senioři dříve narození. Zpívali jsme se společně a možná se to zdá neuvěřitelné, ale dokonce jsme roztancovali pacienty v karvinské nemocnici, kde nám na klávesy hrál pan Kőnigstein. Náladu dotvářelo andělské zvonění a myslím, že nám všem bylo moc hezky a ten hezký pocit jsme si pak odnášeli všichni s sebou domů…