Ve čtvrtek 7. 4. 2022 se slavil příchod jarních svátků v orlovském Domově seniorů Pohoda, o. p. s. ?? Mateřská škola Ke Studánce, p. o. ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Havířov připravila pro klientky místního domova seniorů velikonoční zážitek. Velký obdiv si především zasloužily děti a paní učitelky z MŠ, protože společnými silami nacvičily bohatý program plný básniček a písniček za doprovodu hudebních tónů z klavíru. ? Ne jednou se jim podařilo také rozeznít hlasivky diváků. Radost ze zpěvu měli opravdu všichni přítomní po celou dobu vystoupení a příjemný pocit doléhal v srdcích klientů a dětí ještě několik hodin po skončení akce. Na závěr svého vystoupení děti připomněly některé tradice Velikonoc. Lehce a hlavně s láskou vyšmigrustovaly seniorky z Pohody a rozdaly jim čokoládová vajíčka. Akce přinesla velké obohacení pro všechny, neboť ve stejný čas se mísila energie moudrosti a zkušeností seniorů se spontánním a bezprostředním prožitkem veselých dětí. ❤️?? Taková setkání nás neustále mile překvapují a našim životům dávají ještě větší smysl. Obzvláště tehdy, když můžeme vidět na vlastní oči náklonnost malých dětiček ke starším lidem. Velice děkujeme ADRA dobrovolnici Evě Ježiškové za organizaci velikonočního programu a zaměstnancům Domova seniorů Pohoda v Orlové za přátelské zázemí.