Stalo se již tradicí, že se dobrovolníci, docházející k seniorům do domácnosti, o Vánocích setkávají v Dobrovolnickém centru ADRA. Vánočního setkání se tentokrát zúčastnili i dobrovolníci z Denního stacionáře, Respitní péče SSmH a Domova Benjamín. Všichni vytvořili ve čtvrtek 29.12. v DC Adra úžasnou atmosféru. Zpívali jsme koledy, lidové písně, a to vše za doprovodu zvuků heligonky dobrovolníka Emila. Dobrovolníci se vzájemně podělili o to, jak dodržují tradice, zvyky o Vánocích, jaká jídla se objevují na jejich štědrovečerním stole. Podělili se o zkušenosti z dobrovolnictví v jednotlivých programech – u dětí s postižením, u seniorů v zařízení anebo v domácnostech.

Všichni jsme odcházeli vánočně naladěni a opět zaznělo: „Zase se sejdeme příští rok.“