Město Český Těšín zorganizovalo ve spolupráci s českotěšínskými církvemi už třetí ročník akce na svátek Cyrila a Metoděje. V pátek 5. července od 14:30 do 20:30 hodin byl v parku Adama Sikory připraven skvělý hudební program, celkem 23 stanovišť se zábavnými nebo vzdělávacími aktivitami, také bohaté a chutné občerstvení.  Nechyběl ani stánek ADRY, ve kterém koordinátorky dobrovolníků spolu s dobrovolnicemi seznamovaly veřejnost s dobrovolnickými programy na území města a nabízely možnost zapojit se a vyzkoušet si dobrovolnictví u seniorů.

Celá akce se vydařila i díky příznivému počasí. Zvláště děti si užívaly spoustu aktivit, které byly pro ně připraveny. Spokojenost vyzařovala nejen z tváří dětí, ale i jejich rodičů. Na tuto hezkou akci na začátku prázdnin budeme jistě dlouho vzpomínat!   

Alena Szkutová, koordinátorka dobrovolníků